Elektronická úradná tabuľa

Obec Rožkovany zverejňuje úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a obecných komisií.

Samospráva zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
13.02.2015 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [32.50K]
13.02.2015 Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [37.00K]
13.02.2015 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [47.00K]
13.02.2015 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [33.00K]
13.02.2015 Žiadosť o povolenie na umiestnenie malého zdroja znečistenia Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [30.50K]
07.08.2020 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania MK - Rozkopávkové povolenie Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [0.00B]
07.03.2016 Ohlásenie drobnej stavby Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [75.70K]
07.03.2016 Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [74.43K]
03.11.2016 Žiadosť o zriadenie vodovodnej/plynovej prípojky - drobnej stavby Tlačivo na vyplnenie Stavebné tlačivá stiahnuť [115.50K]
03.11.2016 TECHNICKÉ PODMIENKY PRE PRIPOJENIE PLYNOVEJ PRÍPOJKY Doplňujúce informácie Stavebné tlačivá stiahnuť [86.84K]
03.11.2016 TECHNICKÉ PODMIENKY PRE PRIPOJENIE KANALIZAČNEJ/VODOVODNEJ PRÍPOJKY Doplňujúce informácie Stavebné tlačivá stiahnuť [124.96K]

Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia