Rožkovany

Rožkovany ležia pod severovýchodnými svahmi Šarišskej vrchoviny, v údolí Torysy, 10 km na severozápad od Sabinova.

Rožkovany majú pahorkatý, až členitý hornatý povrch, ktorého väčšiu časť odlesneného chotára tvorí centrálno–karpatský flyš. Chotár má hnedé lesné oglejené, kyslé hnedozemné a nivné karbonátové pôdy.

Nadmorská výška v strede obce je 370 m n.m. a v chotári 356-874 m n.m. Celý rožkoviansky chotár má rozlohu 1448 ha.

 • VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pozície TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK

  Obec Rožkovany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície TSP.

  Viac informácii v prílohe oznamu.  

  vložené: 06.12.2023
 • ♻️ OSVETA ♻️ ENVIPAK
  ♻️ OSVETA ♻️ ENVIPAK

  Ako správne triediť obaly od kávy:

  https://envipak.sk/clanok/v-priemere-skonzumujeme-28-kg-kavy-na-osobu-viete-kam-s-obalmi-z-nej

  vložené: 05.12.2023
 • SNEŽNÝ BÁL
  SNEŽNÝ BÁL

  Milí priatelia,
  Obecný úrad Rožkovany v spolupráci s dobrovoľníkmi plesu „Snežný bál“, ktorý sa bude konať 5.1.2024 v kultúrnom dome v Rožkovanoch, Vás srdečne pozývajú  užiť si skvelý večer plný dobrej nálady. Čaká Vás skvelá hudba, program plný nezabudnuteľných zážitkov, pre odvážnych karaokeshow, 2 x večera, chutné sladké a slané občerstvenie, hodnotná tombola. Lístky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Rožkovanoch a na t.č.: 0917 233 377, 0948 381 004, kde dostanete bližšie informácie o plese. Hodnota jedného lístka 40,- Eur.

  Tešíme sa na Vás

  vložené: 05.12.2023
 • Výberové konanie - Miestne občianske a preventívne služby

  Obec Rožkovany vyhlasuje výberové konanie na štyri pracovné miesta členov MOaPS. 

  Viac informácii v prílohe oznamu. 

  vložené: 01.12.2023
 • OZNAM K ZIMNEJ ÚDRŽBE
  OZNAM K ZIMNEJ ÚDRŽBE

                         Vážení spoluobčania,
  v súvislosti so zimnou údržbou miestnych komunikácii a chodníkov,
  Vás prosíme o preparkovanie vozidiel z verejných  priestranstiev,  miestnych komunikácii  a chodníkov
  na vlastné pozemky z dôvodu potreby zabezpečenia prejazdnosti traktora  s pluhom. Súčasne žiadame o zabezpečenie vyústenia odkvapových žľabov na vlastných pozemkoch z dôvodu predchádzania možným úrazom.

          Obec sa bude usilovať zabezpečiť zimnú údržbu čo najefektívnejšie, ale súčasne prosíme o pochopenie a zhovievavosť z vašej strany.


  vložené: 28.11.2023
 • Riziká požiaru počas vianočných sviatkov a tipy na ich bezpečné prežitie

  Ako predísť vzniku požiaru počas sviatkov? 

  vložené: 27.11.2023
 • OZNAM VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  Vážení občania,
  vzhľadom na zväčšenie kapacity školskej jedálne dávam do pozornosti ponuku stravovania pre dôchodcov a cudzích stravníkov. Predmetom tejto služby je poskytovanie hlavného jedla /polievka + druhé jedlo/ stravníkom, ktorí si ho odnesú domov v zabalenom obale.
  Obed je poskytovaný podľa schváleného jedálneho lístka na príslušné obdobie a jeho kvalita a hmotnosť zodpovedá výživovým a hygienickým požiadavkám dospelého stravníka podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.
  Obed by bol vydávaný v čase od 11:30 do 12:00 hod. alebo poprípade podľa dohody, v priestoroch školskej jedálne. Cena obedu je 3,74 eur /polievka + druhé jedlo/.
  Záujemcovia sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle 0915/61 41 61 alebo osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne.
  S poďakovaním a prianím pekného dňa vedúca školskej jedálne. 

  vložené: 23.11.2023
 • ROŽKOVIANSKÉ VIANOČNÉ TRHY
  ROŽKOVIANSKÉ VIANOČNÉ TRHY

  Vážení spoluobčania,

  Obecný úrad Rožkovany a kultúrna komisia srdečne pozýva občanov dediny na Rožkovianske vianočné trhy s Mikulášom, ktoré sa budú konať dňa 9.12.2023 v areáli materskej školy a kultúrnospoločenskej miestnosti.

  Od 14.00 hodiny začína prezentácia remeselných stánkov, v ktorých si budete môcť zakúpiť rôzne remeselné výrobky (vianočné oplátky, medovníčky, med, ikebany, rezbárske a drevené výrobky, a pod.).
  O 15.30 hodine sa Mikuláš na konskom povoze prevezie dedinou. Po jeho príchode do areálu vianočných trhov spolu rozsvietime vianočný stromček. Následne Mikuláš odovzdá našim deťom prekvapenia v podobe balíčkov. 

  Počas priebehu trhov  si môžete zakúpiť kapustnicu a vianočný  punč za symbolickú cenu. Čaj bude podávaný zadarmo.

  Tešíme sa na Vás

   S pozdravom starosta obce a kultúrna komisia

  vložené: 23.11.2023
 • DÔRAZNÉ UPOZORNENIE
  DÔRAZNÉ UPOZORNENIE

  Upozorňujeme a vyzývame občanov, aby na zberné miesto určené na zber konárov nevyvážali odpad, ktorý tam nepatrí (stavebný odpad, plasty, pneumatiky atď.)!

  V prípade, že nedôjde k náprave obec bude nútená zberné miesto oplotiť a vývoz konárov bude možný iba počas prevádzkovej doby Zberného dvora.

  vložené: 10.11.2023
 • OZNAM SAD Prešov, a. s.
  OZNAM SAD Prešov, a. s.


  ????Časové úpravy spojov linky 708402???? platné od 1. 10. 2023 ????Rožkovany - Milpoš - Lipany ????

  vložené: 27.09.2023
 • Plagát PSK

  Podporený projekt "Hej v Rožkovjanoch na valale - 700 rokov prvej oficiálnej písomnej zmienky Rožkovany" od Prešovského samosprávneho kraja

  vložené: 11.08.2023
 • OZNAM
  OZNAM

  Vážení spoluobčania,

  spoločnosť Marius Pedersen, a. s. dodala našej obci plastové odpadové nádoby na zber skla.

  Každá z odovzdaných nádob je plne spôsobilá na riadne užívanie pre daný účel - zber skla.

  Nádoba je vlastníctvom odovzdávajúceho - spoločnosti Marius Pedersen, a. s., ktorá ju v súlade so Zmluvou o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom s Obcou Rožkovany poskytuje domácnostiam v individuálnej bytovej výstavbe, pre účel zberu triedených zložiek komunálnych odpadov z domácnosti - SKLA a to počas doby, po ktorú odovzdávajúci poskytuje služby pre obec Rožkovany v oblasti odpadového hospodárstva. 

  Odpadová nádoba je určená pre každú domácnosť a môžete si ju prevziať
  na Obecnom úrade počas úradných hodín.

  Ing. Stanislav Girašek, starosta obce 

  vložené: 21.06.2023
 • Kalendár podujatí

  v regióne ZOHT v roku 2023

  vložené: 12.06.2023
 • Stanovisko k EuroVelo 11


  vložené: 03.05.2023
 • PREVÁDZKOVÁ DOBA NA ZBERNOM DVORE V OBCI ROŽKOVANY
  PREVÁDZKOVÁ DOBA NA ZBERNOM DVORE V OBCI ROŽKOVANY


  vložené: 10.03.2023

Zo spravodajstva

700 výročie 1. ...
700 výročie 1. písomnej zmienky obce Rožkovany

700 rokov  v živote človeka je veľa. Je to takmer 23 generácií, ktoré budovali našu obec až do dnešnej podoby. V dňoch ... čítaj ďalej »

Púť do Krakowa ...
 Púť do Krakowa s rádiom Lumen 2023

Motív v slovách sv. sestry Faustíny  je, že životom kráčame v zablatených topánkach hriechov a ľudskej krehkosti, no dôverujeme  Božiemu milosrdenstvu. To sme ... čítaj ďalej »

Mimoriadny snem ZMOS ...
Mimoriadny snem ZMOS vyzýva samosprávy

Vážení spoluobčania, dňa 18. 5. 2022 som sa ako delegátka Regionálneho združenia miest a obcí Slovenska (RZ ZMOS) Horná Torysa ... čítaj ďalej »

» všetky články

Z fotogalérie

» všetky fotogalérie
Aktuality a oznamy
VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pozície TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK

zobraziť celý oznam

ROŽKOVIANSKÉ VIANOČNÉ TRHY

zobraziť celý oznam

Stanovisko k EuroVelo 11

zobraziť celý oznam

PREVÁDZKOVÁ DOBA NA ZBERNOM DVORE V OBCI ROŽKOVANY

zobraziť celý oznam

Počasie v Rožkovanoch

Počasie overcast clouds
Teplota: 0.90°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 98
tlak: 1017kPa

SMS Hlásnik registrácia telefónneho čísla
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

Triedenie odpadu