Rožkovianske spravodajstvo

Jazero bulo v Kendzicoch....

[16.05.2015] ....šak o tim znace, bo sme vas tam volaľi.  Aľe ňe každi s nami mohol isc, ta aspoň tak uvidzice,  ja k śe ešči ľudze znaju zabavic. Tu poklikajce a pokukajce FS JAZERO - ŽENY     FS JAZERO - MUŽI   ......šicke ostatne A potom sme śe zabavili ......... ...


Jazero idze do Kendzic....poce s nami

[01.05.2015] Ňemace v ňedzeľu co robic?   Ta price na nas pokukac do Kendzic.  Abo nam aspoň trimce paľce, žebi sme dajaku medajlu doňešľi.  Abo žebi nam tam aspoň guľašu daľi.                                    Chceš ľepši vidzec??? Tu ...


Ako ďalej s ihriskom?

[03.03.2015] Dňa 28. 2. 2015 o 17:00 hod. sa uskutočnilo v Kultúrno-spoločenskej miestnosti v Rožkovanoch pracovné stretnutie spoluvlastníkov parcely č. 480/334 (futbalové ihrisko).  Spoluvlastníci parcely boli informovaní o výrube topoľov, ktoré sa bude realizovať do konca marca tohto roku  na základe rozhodnutia vydaného príslušným orgánom štátnej správy – spoločný úrad na úseku ochrany prírody. V druhom bode sa prejednávala otázka majetkoprávneho vysporiadania predmetnej ...


Tradície prachom zapadnuté

[25.02.2015] Fašiangy boli odjakživa symbolom veselosti, zábavy a hodovania. Fašiangové obdobie sa začína už v čase od Troch Kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas štyridsať dňového pôstu. Fašiangy taktiež označovali obdobie, ktoré ukončovalo priadky a za ktorým nasledovalo tkanie. V tomto období ...


V Rožkovanoch bude dopravné značenie

[07.11.2014] Obci sa podarilo docieliť získanie ďalšej dotácie. Tentoraz Radou vlády pre prevenciu kriminality bola schválená pre Obec Rožkovany na rok 2014 dotácia na zriadenie dopravného značenia.  Dopravné značenie bolo zo strany občanov dlho očakávané pretože dochádzalo ku kolíziám v premávke po miestnych komunikáciách.  Sme radi lebo očakávame, že dôjde k ...