Rožkovianske spravodajstvo

V Rožkovanoch bude dopravné značenie

[07.11.2014] Obci sa podarilo docieliť získanie ďalšej dotácie. Tentoraz Radou vlády pre prevenciu kriminality bola schválená pre Obec Rožkovany na rok 2014 dotácia na zriadenie dopravného značenia.  Dopravné značenie bolo zo strany občanov dlho očakávané pretože dochádzalo ku kolíziám v premávke po miestnych komunikáciách.  Sme radi lebo očakávame, že dôjde k ...


Futbalisti bodujú nielen na ihrisku

[06.11.2014] V súčasnom období sa tešíme z dobrých výkonov našich futbalistov aj zlepšení práce futbalového klubu.  Stojí však za povšimnutie aj výnimočná aktivita členov futbalového klubu pri realizácii jedného projektu. Obec bola úspešná a získala v roku 2014 dotáciu PSK na opravu a údržbu budovy športového areálu. Prispením finančných prostriedkov z ...


Čo je nové na "Jeruzalemke"

[08.01.2014] Je vydané aj územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Objekty technickej infraštruktúry, pripravujú sa všetky podklady k vydaniu stavebného povolenia na vybudovanie všetkých inžinierskych sietí, chodníkov a ciest. Dá sa povedať, že v súčasnosti obec disponuje stavebnými pozemkami v počte 31 o výmere cca 700 m² a jeden pozemok je pripravený na výstavbu obytného domu  so 14 ...


Kamerový systém v obci Rožkovany

[08.08.2013] Naša obec podala v tomto roku žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality. Tento projekt bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky takže naša obec môže použiť dotáciu na zriadenie kamerového systému. Monitorovaním územia obce chceme predísť šíreniu  vandalizmu, kriminálnej činnosti a krádeži. Systém by mal pomôcť ...


Hasičský osemboj

[09.10.2011] Dňa 8.10.2011 sa naše družstvo DHZ Rožkovany zúčastnilo netradičnej súťaže v obci Červenica pri Sabinove. Konal sa I. ro čník hasičskej súťaže s názvom Červenický hasičský osemboj. Na túto súťaž sa prihlásilo 6 súťažných družstiev, no v deň súťaže sa dostavilo iba 5. Súťažné družstva si zmerali sily v 8 rôznych disciplínach ako napríklad: ...