Rožkovianske spravodajstvo

Kamerový systém v obci Rožkovany

[08.08.2013] Naša obec podala v tomto roku žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality. Tento projekt bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky takže naša obec môže použiť dotáciu na zriadenie kamerového systému. Monitorovaním územia obce chceme predísť šíreniu  vandalizmu, kriminálnej činnosti a krádeži. Systém by mal pomôcť ...


Hasičský osemboj

[09.10.2011] Dňa 8.10.2011 sa naše družstvo DHZ Rožkovany zúčastnilo netradičnej súťaže v obci Červenica pri Sabinove. Konal sa I. ro čník hasičskej súťaže s názvom Červenický hasičský osemboj. Na túto súťaž sa prihlásilo 6 súťažných družstiev, no v deň súťaže sa dostavilo iba 5. Súťažné družstva si zmerali sily v 8 rôznych disciplínach ako napríklad: ...


Druhý realizačný projekt programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011

[26.09.2011] Naša obec na základe žiadosti bola zaradená do projektu na program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na spustenie projektu,ktorý bude trvať od 1.10.2011 do 31.3.2012. V rámci projektu sa vybudujú voduzdržné hrádzky na potokoch "Potuček" a "Rybníky". Taktiež prebieha výber ...