Kamerový systém v obci Rožkovany

vložený: 08.08.2013 12:44, upravený: 30.11.-0001 00:00, čítaný: 1926x

Kamerový systém v obci Rožkovany
Naša obec podala v tomto roku žiadosť o poskytnutie dotácie na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality. Tento projekt bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky takže naša obec môže použiť dotáciu na zriadenie kamerového systému. Monitorovaním územia obce chceme predísť šíreniu  vandalizmu, kriminálnej činnosti a krádeži. Systém by mal pomôcť odhaľovať páchateľov tejto nežiadúcej činnosti ako aj odhaľovať priestupky voči všeobecne záväzným nariadeniam obce či už v oblasti znečisťovania verejného priestranstva, vytvárania divokých skládok a pod. Poskytnuté finančné prostriedky musia byť použité na zriadenie kamerového systému do konca roka 2013. 
Kamerový systém je už v našej obci inštalovaný a funkčný.

Fotogaléria k článku