Rožkovianske spravodajstvo

Cena starostky obce

[19.06.2017] Starostka obce Rožkovany, PhDr. Beáta Kollárová, PhD., založila tradíciu oceňovania občanov obce za prínos pre rozvoj života a propagáciu obce ocenením „Cena starostky obce“. V tomto roku udelila tri ocenenia. Cenu udelila rodine pána Miloša Sekeráka, za dosiahnuté športové úspechy, skvelú reprezentáciu klubu RMR Rožkovany a neúnavnú činnosť v motokrosovom ...


Úspešný začiatok

[29.05.2017] Dňa 27.05.2017 nás  úspešne reprezentovali dorastenky na okresnom kole  v obci Červená Voda. Naše družstvo zvládlo úspešne  prechod od žiakov k dorastenkám a vyhralo okresnú súťaž, čím s zabezpečilo postup na krajské kolo a Šarišský pohár. Dievčatám srdečne blahoželáme.


Úspešná rozlúčka s kategóriou žiačky

[05.11.2016] Dňa 21.10.2016 sa úspešne rozlúčili s kategóriou žiačky  naše " Plameňáčky ", keď na okresnej súťaži v obci Torysa získali prvé miesto v brannom behu. Súťaž pozostávala z trojkilometrového behu, počas ktorého plnila hliadka sedem úloh : streľbu zo vzduchovky, požiarne náradie, topografia, hod granátom, zdravotnú prípravu, vodná priekopa a viazanie ...


90. rokov hasičstva v meste Svidníku

[11.08.2016] Dňa 7.8.2016 sme sa na pozvanie družobnej DHZ Svidník zúčastnili osláv 90. výročia  organizovaného hasičstva v meste Svidník. Po slávnostnom nástupe a ocenení členov nasledoval slávnostný sprievod k soche armádneho generála Ludvíka Svobodu, kde boli položené kytice. Sprievod pokračoval mestom  k ihrisku základnej školy, kde sa konala hasičská súťaž. Oslavy ...


Šarišský pohár v obci Nová Ľubovňa

[31.07.2016] Dňa 30.07.2016 nás úspešne reprezentovali na 24. ročníku Šarišského pohára v obci Nová Ľubovňa naši starí páni - muži nad 35 rokov. Aj keď  sa im nepodarilo obhájiť prvé miesto z obce Havaj, aj získané druhé, je veľmi dobré umiestnenie spomedzi najlepších družstiev z piatich okresoch Prešovského samosprávneho kraja. Reprezentovali ...