Spôsoby získavania informácií

  • miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad v Rožkovanoch
  • čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Rožkovanoch

Pondelok 
Utorok 
Streda 
Štvrtok 
Piatok
7:30 - 12:00 
7:30 - 12:00 
7:30 - 12:00 
7:30 - 12:00 
7:30 - 12:00
13:00 - 15:30 
13:00 - 15:30 
13:00 - 16:30 
13:00 - 15:30 
13:00 - 14:30

  • spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou.

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt)

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

  1. poštou na adresu obce :  Obecný úrad Rožkovany č. 106, 082 71  Lipany
  2. osobne v podateľni obecného úradu  v Rožkovanoch v úradných hodinách.

Obec Rožkovany postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

  1. poštou na adresu obce: Obecný úrad Rožkovany č. 106, 082 71  Lipany
  2. v podateľni obecného úradu v Rožkovanoch v úradných hodinách

Aktuality a oznamy
Vývoz komunálneho odpadu

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 708403

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 707431

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 708402

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 707431

zobraziť celý oznam

POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA S FINANČNOU SPRÁVOU

zobraziť celý oznam

SAD CESTOVNÉ PORIADKY

zobraziť celý oznam

OZNAM o trvalom označení PSOV a registrácií chovu OŠÍPANÝCH

zobraziť celý oznam

Počasie v Rožkovanoch

Počasie Čiastočne zamračené
Teplota: -3.00°C
vietor: 3km/h, vlhkosť: 85%
tlak: 1018kPa