Právomoci a kompetencie obce

a) SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec Rožkovany bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990

b) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Aktuality a oznamy
Vývoz separovaného odpadu (SKLO)

zobraziť celý oznam

UPOZORNENIE

zobraziť celý oznam

OZNAM k prevádzke ZBERNÉHO DVORA

zobraziť celý oznam

OZNAM FARSKÉHO ÚRADU V ROŽKOVANOCH

zobraziť celý oznam

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA PREŠOV

zobraziť celý oznam

OZNAM OCÚ - Zrušenie úradných hodín

zobraziť celý oznam

OPATRENIA Krízového štábu obce Rožkovany

zobraziť celý oznam

Cestovné poriadky liniek 707431, 707432, 708403 platné od 1.9.2020

zobraziť celý oznam

ENVI-PAK

zobraziť celý oznam

Regionálna tlačová správa Štatistického úradu SR v Prešove

zobraziť celý oznam

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

zobraziť celý oznam

Počasie v Rožkovanoch

Počasie Čiastočne zamračené
Teplota: -3.00°C
vietor: 3km/h, vlhkosť: 85%
tlak: 1018kPa