Základné informácie

Starostka obce: PhDr. Beáta K O L L Á R O V Á PhD., starosta@rozkovany.sk 

Zástupca starostu: Bc. Jozef K O S C E L N Í K koscelnik241@gmail.com

Obecná rada: 

Bc. Jozef K O S C E L N Í Kkoscelnik241@gmail.com

Ján D U Ľ Adula.jan@gmail.com

Mgr. Cecília Š A R I Š S K Ác.sarisska@gmail.com


Poslanci OZ:

Stanislav Č E K A N,   stano75@centrum.sk  

Alžbeta Č O R B O V Á,   alzbeta.corbova@gmail.com

Ján D U Ľ A,   dula.jan@gmail.com 

Ján  F U N T A Ľ,   jan.funtal@gmail.com

Mária I M R I C H O V Á,   imrichovamaria3@gmail.com

Bc. Jozef  K O S C E L N Í K,   koscelnik241@gmail.com

Peter  P E T R U F,   peter1104@post.sk

Marta P O R E M B O V Á,   marta.porembova@gmail.com

Mgr. Cecília Š A R I Š S K Á,   c.sarisska@gmail.com

Obecný úrad

obecný úrad Rožkovany


Úradné hodiny:

Pondelok 
Utorok 
Streda 
Štvrtok 
Piatok
08:00 - 12:00 
08:00 - 12:00 
08:00 - 12:00 
08:00 - 12:00 
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00 
13:00 - 15:00 
13:00 - 16:00 
13:00 - 15:00 
13:00 - 14:00

Pracovný  čas:

Pondelok 
Utorok 
Streda 
Štvrtok 
Piatok
07:00 - 15:30 
07:00 - 15:30 
07:00 - 16:30 
07:00 - 15:30 
07:00 - 14:30

Aktuality a oznamy
Vývoz separovaného odpadu (SKLO)

zobraziť celý oznam

Zmena SAD

zobraziť celý oznam

SMS na číslo tiesňového volania

zobraziť celý oznam

Zmena Odchodov autobusov od 1.5.2018

zobraziť celý oznam

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA- odpadová

zobraziť celý oznam

Počasie v Rožkovanoch

Počasie Čiastočne zamračené
Teplota: -3.00°C
vietor: 3km/h, vlhkosť: 85%
tlak: 1018kPa