Základné informácie

Starostka obce: PhDr. Beáta K O L L Á R O V Á PhD., starosta@rozkovany.sk 

Zástupca starostu: Bc. Jozef K O S C E L N Í K koscelnik241@gmail.com

Obecná rada: 

Bc. Jozef K O S C E L N Í Kkoscelnik241@gmail.com

Ján D U Ľ Adula.jan@gmail.com

Mgr. Cecília Š A R I Š S K Ác.sarisska@gmail.com


Poslanci OZ:

Stanislav Č E K A N,   stano75@centrum.sk  

Alžbeta Č O R B O V Á,   alzbeta.corbova@gmail.com

Ján D U Ľ A,   dula.jan@gmail.com 

Ján  F U N T A Ľ,   jan.funtal@gmail.com

Mária I M R I C H O V Á,   imrichovamaria3@gmail.com

Bc. Jozef  K O S C E L N Í K,   koscelnik241@gmail.com

Peter  P E T R U F,   peter1104@post.sk

Marta P O R E M B O V Á,   marta.porembova@gmail.com

Mgr. Cecília Š A R I Š S K Á,   c.sarisska@gmail.com

Obecný úrad

obecný úrad Rožkovany


Úradné hodiny:

Pondelok 
Utorok 
Streda 
Štvrtok 
Piatok
08:00 - 12:00 
08:00 - 12:00 
08:00 - 12:00 
08:00 - 12:00 
08:00 - 12:00
13:00 - 15:00 
13:00 - 15:00 
13:00 - 16:00 
13:00 - 15:00 
13:00 - 14:00

Pracovný  čas:

Pondelok 
Utorok 
Streda 
Štvrtok 
Piatok
07:00 - 15:30 
07:00 - 15:30 
07:00 - 16:30 
07:00 - 15:30 
07:00 - 14:30

Aktuality a oznamy
Vývoz komunálneho odpadu

zobraziť celý oznam

Ochrana lesov pred požiarmi

zobraziť celý oznam

Ochrana lesov

zobraziť celý oznam

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA- odpadová

zobraziť celý oznam

Počasie v Rožkovanoch

Počasie Čiastočne zamračené
Teplota: -3.00°C
vietor: 3km/h, vlhkosť: 85%
tlak: 1018kPa