Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Rožkovany sú Obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Rožkovany je zastupiteľský zbor obce zložený z 9.  poslancov (Stanislav Čekan, Alžbeta Čorbová, Ján Duľa, Ján Futaľ, Mária Imrichová, Bc. Jozef Koscelník, Peter Petruf, Marta Porembová, Mgr. Cecília Šarišská), zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Rožkovany je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

  • Komisie obecného zastupiteľstva:

a) Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Imrichová Mária

Členovia: Čekan Stanislav, Porembová Marta

b)  Komisia pre správu majetku obce a financií

Predseda: Mgr. Šarišská Cecília

Členovia: Petruf Peter, Ing. Girašková Margaréta

c)  Komisia pre dopravu, výstavbu a rozvoj obce

Predseda: Bc. Koscelník Jozef

Členovia: Imrich Ján, Petruf Peter

d) Komisia pre životné prostredie a civilnú ochranu obyvateľstva

Predseda: Petruf Peter

Členovia: Kollár Miroslav, Andrej Štvarták

e) Komisia pre ochranu verejného poriadku a sociálne záležitosti

Predseda: Duľa Ján

Členovia: Funtaľ Ján, Čorbová Alžbeta, Imrichová Mária, Mgr.Mišenková Andrea

f)  Komisia pre prácu s mládežou, kultúru a šport

Predseda: Čorbová Alžbeta

Členovia: Imrichová Mária, Lipovská Jana, Kostolník Lukáš, Ing. Kostolníková Zuzana, Ing. Kosťová Mária

g) Komisia pre informovanosť občanov

Predseda: Čekan Stanislav 

Členovia: Baran Martin, Ščerbová Valéria


Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Rožkovany, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Aktuality a oznamy
Vývoz komunálneho odpadu

zobraziť celý oznam

Ochrana lesov pred požiarmi

zobraziť celý oznam

Ochrana lesov

zobraziť celý oznam

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA- odpadová

zobraziť celý oznam

Počasie v Rožkovanoch

Počasie Čiastočne zamračené
Teplota: -3.00°C
vietor: 3km/h, vlhkosť: 85%
tlak: 1018kPa