Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Rožkovany sú Obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Rožkovany je zastupiteľský zbor obce zložený z 9.  poslancov (Stanislav Čekan, Alžbeta Čorbová, Ján Duľa, Ján Futaľ, Mária Imrichová, Bc. Jozef Koscelník, Peter Petruf, Marta Porembová, Mgr. Cecília Šarišská), zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Rožkovany je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

  • Komisie obecného zastupiteľstva:

a) Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Imrichová Mária

Členovia: Čekan Stanislav, Porembová Marta

b)  Komisia pre správu majetku obce a financií

Predseda: Mgr. Šarišská Cecília

Členovia: Petruf Peter, Ing. Girašková Margaréta

c)  Komisia pre dopravu, výstavbu a rozvoj obce

Predseda: Bc. Koscelník Jozef

Členovia: Imrich Ján, Petruf Peter

d) Komisia pre životné prostredie a civilnú ochranu obyvateľstva

Predseda: Petruf Peter

Členovia: Kollár Miroslav, Andrej Štvarták

e) Komisia pre ochranu verejného poriadku a sociálne záležitosti

Predseda: Duľa Ján

Členovia: Funtaľ Ján, Čorbová Alžbeta, Imrichová Mária, Mgr.Mišenková Andrea

f)  Komisia pre prácu s mládežou, kultúru a šport

Predseda: Čorbová Alžbeta

Členovia: Imrichová Mária, Lipovská Jana, Kostolník Lukáš, Ing. Kostolníková Zuzana, Ing. Kosťová Mária

g) Komisia pre informovanosť občanov

Predseda: Čekan Stanislav 

Členovia: Baran Martin, Ščerbová Valéria


Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Rožkovany, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Aktuality a oznamy
Vývoz separovaného odpadu (SKLO)

zobraziť celý oznam

Zmena SAD

zobraziť celý oznam

SMS na číslo tiesňového volania

zobraziť celý oznam

Zmena Odchodov autobusov od 1.5.2018

zobraziť celý oznam

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA- odpadová

zobraziť celý oznam

Počasie v Rožkovanoch

Počasie Čiastočne zamračené
Teplota: -3.00°C
vietor: 3km/h, vlhkosť: 85%
tlak: 1018kPa