Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Rožkovany sú Obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Rožkovany je zastupiteľský zbor obce zložený z 9.  poslancov (Stanislav Čekan, Ján Duľa, Ján Futaľ, Ján Girašek, Michal Kocúrek,  Pavol Mišenko, Peter Petruf, Mgr. Cecília Šarišská, Peter Štvarták) zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Rožkovany je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

  • Komisie obecného zastupiteľstva:

1. Komisia pre územné plánovanie a stavebný poriadok

Predseda: Peter Štvarták

Členovia: Ján Girašek

2.  Komisia pre ochranu životného prostredia

Predseda: Peter Petruf

Členovia: Andrej Štvarták st., Miroslav Kollár

3.  Komisia pre ochranu verejného poriadku

Predseda: Pavol Mišenko

Členovia: Ján Girašek, Ján Duľa

4. Komisia pre sociálne záležitosti

Predseda: Mgr. Cecília Šarišská

Členovia: Mgr. Andrea Mišenková, Stanislav Čekan, Ján Funtaľ, Milan Lipovský

5. Komisia pre prácu s mládežou, kultúru a šport

Predseda: Michal Kocúrek

Členovia: Alžbeta Čorbová, Zuzana Koscelníková, Mgr. Andrea Mišenková, 

               Stanislav Čekan

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Rožkovany, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Aktuality a oznamy
Vývoz komunálneho odpadu

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 708403

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 707431

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 708402

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 707431

zobraziť celý oznam

POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA S FINANČNOU SPRÁVOU

zobraziť celý oznam

SAD CESTOVNÉ PORIADKY

zobraziť celý oznam

OZNAM o trvalom označení PSOV a registrácií chovu OŠÍPANÝCH

zobraziť celý oznam

Počasie v Rožkovanoch

Počasie Čiastočne zamračené
Teplota: -3.00°C
vietor: 3km/h, vlhkosť: 85%
tlak: 1018kPa