Eugen BÁNÓ (1855 - 1927) - Zabudnutý cestovateľ z Rožkovian


 „Keď som sa po desiatich dňoch prebral z bezvedomia, prvé čo som videl, bola rakva a čerstvo vykopaný hrob, ktorý pre mňa už pripravili moji spoločníci ...“.

      Takto začal svoju prednášku vo veľkej dvorane prešovského evanjelického kolégia v októbri 1894 rožkoviansky rodák Eugen Bánó (1855-1927). Tento príslušník starobylého a široko rozvetveného zemianskeho rodu bol v tom čase v celom Uhorsku veľmi populárnou osobnosťou. Pritom spočiatku nič nenaznačovalo, že by sa mohol stať verejne známym. Po maturite na prešovskom gymnáziu vyštudoval námornú akadémiu v Rijeke. Počas štúdia precestoval celú Európu, nakoniec sa však zamestnal ako úradník uhorských železníc. Po viac ako desiatich rokoch nudnej kancelárskej práce odišiel v tridsiatich štyroch rokoch do výslužby a začal sa venovať cestovaniu po južnej a strednej Amerike. Prešiel Venezuelu, Kubu, Mexiko, Panamu, Kostariku, Nikaraguu, Honduras, Guatemalu a ostrovy Karibiku. Keďže nemal nadbytok peňazí, príležitostne pracoval, napríklad u venezuelských železníc. Popri tom postupne začal, v rôznych periodikách publikovať rôzne zaujímavosti a postrehy, ktoré sa nakoniec stali základom pre viaceré jeho knižné publikácie.

    Začiatkom 90. rokov 19. storočia sa nakoniec usadil v pralesnej oblasti Mexika. Založil tu rozsiahle kávové a tabakové plantáže. Keď v roku 1894 pricestoval na pol roka späť do Uhorska, ubytoval sa v rodných Rožkovanoch. Pravidelne cestoval do Prešova a najmä Budapešti, kde u viacerých ministrov jednal o možnostiach obnovenia vzájomného obchodu s Mexikom. Ten bol totiž úplne zastavený po poprave mexického cisára Maximiliána, brata Františka Jozefa I. Edmund Bánó sa pri tom usiloval využiť svojich početných príbuzných a priateľov v Uhorsku, ale opieral sa aj o blízke priateľstvo s mexických prezidentom Diazom. I keď bol doslova zaplavený množstvom žiadostí o prednášky a vystúpenia, zúčastnil sa iba na dvoch podujatiach. Jedno z nich bolo pre členov Zemepisnej spoločnosti pri Uhorskej akadémii vied v Budapešti a druhé, už spomínané v Prešove. 


    Po návrate do Mexika sa v nasledujúcich rokoch venoval rozširovaniu svojich plantáži. Keď však nastalo obdobie, keď by ako už naozaj bohatý človek mohol bezstarostne žiť, v roku 1903 zničil jeho viac ako desaťročné úsilie tropický cyklón. Zo dňa na deň zostal úplne bez prostriedkov. Ako takmer päťdesiatnik musel začať úplne odznova. Vďaka znalosti siedmych jazykov a skúsenostiam, ktoré nadobudol pri cestovaní a obchodovaní, našiel nakoniec uplatnenie v diplomatických službách. Paradoxne sa, ako zamestnanec mexickej diplomacie, na svoju prvú misiu vrátil do rodného Uhorska. Neskôr pracoval, nielen pre Mexičanov, ale tajne i pre uhorské ministerstvo zahraničných vecí v Egypte. Kvôli jeho tunajšej činnosti ho v priebehu prvej svetovej vojny zajali Angličania. Vážnejším dôsledkom sa však vyhol vďaka mexickému občianstvu. Po rozpade habsburskej monarchie sa nakoniec usadil v Španielsku, kde aj zomrel. 

     Napriek tomu, že väčšinu svojho života strávil na cestách, na svoj rodný kraj nezabudol. Vždy spomínal na Prešov a pri každej príležitosti sa tu zdržal aspoň niekoľko dní. Navyše okrem toho, že napísal niekoľko populárnych cestopisov a odborných prác, pomerne pravidelne až do svojej smrti prispieval väčšími článkami aj do šarišských novín.


 BÁNÓ Eugen (1855 - 1927)

Narodil sa v Rožkovanoch, študoval na gymnáziu v Prešove a na námornej akadémii v Rijeke. Bol pracovníkom Košicko-bohumínskej železnice v Prešove, potom prednostom stanice v Caracase, konzulom v Mexiku, v Egypte.

Precestoval štáty strednej a južnej Ameriky (Venezuela, Mexiko, Panama, Kostarika, Honduras, Salvador a i.), v Mexiku založil plantáže na pestovanie kávovníka.

Skúsenosti a zážitky zaznamenal v troch knižných prácach, prekladal do španielčiny, bol členom parížskej Sociéte académique d'histoire Internationale. Zomrel v Španielsku v Malage.


Článok prevzatý zo stránky Historickej spoločnosti kráľovského mesta Prešov od autora PeadDr. Patrika Derifňáka


Tu si môžete vypočuť rozhlasový program RTVS z cyklu Príbeh pre toto miesto  s názvom  "Rožkoviansky dobrodruh", ktorý je venovaný životu Eugena Bánóa.Aktuality a oznamy
Vývoz separovaného odpadu (SKLO - 1 100 l)

zobraziť celý oznam

Vývoz komunálneho odpadu

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 708403

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 707431

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 708402

zobraziť celý oznam

Cestovný poriadok linky 707431

zobraziť celý oznam

POVINNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA S FINANČNOU SPRÁVOU

zobraziť celý oznam

SAD CESTOVNÉ PORIADKY

zobraziť celý oznam

OZNAM o trvalom označení PSOV a registrácií chovu OŠÍPANÝCH

zobraziť celý oznam

Počasie v Rožkovanoch

Počasie Čiastočne zamračené
Teplota: -3.00°C
vietor: 3km/h, vlhkosť: 85%
tlak: 1018kPa