Elektronická úradná tabuľa

Obec Rožkovany zverejňuje úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a obecných komisií.

Samospráva zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
01.01.2016 Harmonogram prevádzky zberného dvora od 01. januára 2016 Životné prostredie stiahnuť [79.88K]
13.02.2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Tlačivo na vyplnenie Životné prostredie stiahnuť [48.00K]
13.02.2015 Žiadosť o povolenie rozkopávky Tlačivo na vyplnenie Životné prostredie stiahnuť [30.50K]
02.05.2016 Ochrana a ošetrovanie drevín - usmernenie obcí okresu Sabinov + Arboristický štandard "Rez stromov" Životné prostredie stiahnuť [2.46M]
05.09.2016 Rozhodnutie o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti SANAS, a. s. Životné prostredie stiahnuť [959.45K]
09.12.2016 Žiadosť vydanie súhlasu na výrub dreviny Tlačivo na vyplnenie Životné prostredie stiahnuť [101.60K]

Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia